Narasi Keluguan Binatang
Buku Narasi Keluguan Binatang - Seloki

Judul: Narasi Keluguan Binatang
Kategori: Kumpulan Cerpen, Anekdot, dan Novelet
Penerbit: CV Jejak (Jejak Publisher)
Halaman: 198 (dimensi 14x20 cm)
ISBN: 978-602-474-682-7
E-ISBN: 978-602-474-683-4

Sinopsis:

Budaya goblok di sini dilanggengkan oleh orang-orang yang goblok pula. Mereka berkumpul dan bekerja sama demi sebuah ketololan. Sebenarnya saya tidak ingin terlalu menjelekkan tokoh yang berada dalam cerita ini. Namun –dilihat dari sudut manapun—mereka memang jelek, tolol, goblok, dan barbar mirip hewan liar.
~Kegoblokan Hakiki

Pada saat itu petikan gitar makin garang! Suara memekik pada kesunyian, dunia hilang dan masalah-masalah yang hampir membikin bunuh diri permisi. Kita bebas, kawan, dalam angan dan mabuk semalaman.
~Cerita pada Satu Malam di Ruangan itu